Przewierty i przeciski

W sytuacjach, gdzie jest mało miejsca, bądź warunki gruntowe nie pozwalają na użycie urządzeń pneumatycznych, wykorzystywana jest metoda przewiertu hydraulicznego poziomego. Technologia ta polega na wierceniu za pomocą specjalnych ślimaków w osłonie rur ochronnych stalowych.

 

Przeciski pod drogami

Przeciski pod drogami wykonujemy specjalistycznymi urządzeniami marki Tracto-Technik, wraz z aktywną głowicą. Umożliwiają one wykonywanie otworów o średnicy do 200 mm. W terenach podmokłych (kurzawki, bagniska), gdzie urządzenia pneumatyczne nie zdają egzaminu, wykonujemy przejścia podziemne urządzeniami hydraulicznymi, instalując rury medialne do średnicy 220 mm.

przeciski pod drogami

 

przeciski-pod-drogami-02
przeciski-pod-drogami-01
przeciski-pod-drogami-04
przeciski-pod-drogami-03
przeciski-pod-drogami-05
przeciski-pod-drogami-06
przeciski-pod-drogami-08
przeciski-pod-drogami-07
przeciski-pod-drogami-10
przeciski-pod-drogami-09
przeciski-pod-drogami-11
przeciski-pod-drogami-12
przeciski-pod-drogami-13
przeciski-pod-drogami-14
przeciski-pod-drogami-15
przeciski-pod-drogami-16
przeciski-pod-drogami-17
przeciski-pod-drogami-18
roboty-ziemne-05
roboty-ziemne-04
roboty-ziemne-06
roboty-ziemne-07
roboty-ziemne-01
roboty-ziemne-02
roboty-ziemne-03

 

 

Metoda dynamicznego berstliningu

Polega na wymianie zniszczonych sieci żeliwnych, kamionkowych, betonowych oraz z tworzyw sztucznych. W trakcie niszczenia starej rury wciągana jest nowa rura PEHD. Metoda ta umożliwia pracę z istniejących studzienek i ma zastosowanie szczególnie gdy:

  • usadowiona rura jest niestabilna,
  • istnieją pęknięcia, częściowe zawalenia,
  • niemożliwa jest punktowa naprawa,
  • życzona jest nowa rura z dłuższą żywotnością.


Zalety stosowania bezwykopowych technologii budowy i odnowy rurociągów to m.in.:

  • ograniczenie robót wykopowych do minimum,
  • brak lub tylko minimalne utrudnienia komunikacyjne,
  • ochrona środowiska przyrodniczego, głównie drzew,
  • minimalizacja zniszczeń nawierzchni,
  • wysokie tempo i jakość robót.

technika bezwykopowa

 

Dynamiczne wbijanie rury stalowej

Przy precyzyjnych przejściach bezwykopowych horyzontalnych, stosujemy metodę wbijania rur ochronnych stalowych, do średnicy 2000 mm. Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, które przesuwając się do przodu, nabierają ziemię do wewnątrz. Po wbiciu rury stalowej, nagromadzona ziemia wewnątrz, usuwana jest za pomocą sprężonego powietrza, by wyczyścić nowo powstałe przejście obiektowe za pomocą przecisku.

dynamiczne wbijanie rury stalowej