Odwodnienia wykopów

dwóch mężczyzn w wykopieInstalacje igłofiltrowe stosowane są przede wszystkim do obniżania poziomu wód gruntowych. Najczęściej stosowane są przy odnawianiu wykopów inżynieryjnych i budowlanych. Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

Głównie zastosowanie instalacji igłofiltrowych, to m.in.:

  • okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych, wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych,
  • odwadnianie wykopów budowlanych,
  • ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych,
  • odwadnianie geotechniczne: obniżenie poziomu wody, celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.
  • Nasza firma oferuje pełną obsługę, transport oraz montaż instalacji igłofiltrowej. Cena wynajmu ustalana jest telefonicznie lub drogą mailową.