logo

szybki kontakt: 607 137 888
Przeciski pod drogami

5141735orig
3791764orig
4981093orig
9899337orig
5604924orig
8320442orig
6776286orig
8538668orig
4008051orig
7060102orig
4509412orig
4212885orig
8007965orig
2018355orig
1792131orig
174447orig
5068562orig
5318656orig

Przeciski pod drogami wykonujemy specjalistycznymi urządzeniami marki Tracto-Technik, wraz z aktywną głowicą. Umożliwiają one wykonywanie otworów o średnicy do 200 mm. W terenach podmokłych (kurzawki, bagniska), gdzie urządzenia pneumatyczne nie zdają egzaminu, wykonujemy przejścia podziemne urządzeniami hydraulicznymi, instalując rury medialne do średnicy 220 mm.

pomiary


Dynamiczne wbijanie rury stalowej

Przy precyzyjnych przejściach bezwykopowych horyzontalnych, stosujemy metodę wbijania rur ochronnych stalowych, do średnicy 2000 mm. Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, które przesuwając się do przodu, nabierają ziemię do wewnątrz. Po wbiciu rury stalowej, nagromadzona ziemia wewnątrz, usuwana jest za pomocą sprężonego powietrza, by wyczyścić nowo powstałe przejście obiektowe za pomocą przecisku.

przeciski


Przewierty

2965798orig
2181897orig
9648067orig
3674866orig
8832558orig
1888303orig
8030857orig
6804039orig
6418937orig

W sytuacjach, gdzie jest mało miejsca, bądź warunki gruntowe nie pozwalają na użycie urządzeń pneumatycznych, wykorzystywana jest metoda przewiertu hydraulicznego poziomego. Technologia ta polega na wierceniu za pomocą specjalnych ślimaków w osłonie rur ochronnych stalowych.


Metoda dynamicznego berstliningu

Polega na wymianie zniszczonych sieci żeliwnych, kamionkowych, betonowych oraz z tworzyw sztucznych. W trakcie niszczenia starej rury wciągana jest nowa rura PEHD. Metoda ta umożliwia pracę z istniejących studzienek i ma zastosowanie szczególnie gdy:

 • usadowiona rura jest niestabilna,
 • istnieją pęknięcia, częściowe zawalenia,
 • niemożliwa jest punktowa naprawa,
 • życzona jest nowa rura z dłuższą żywotnością.


Zalety stosowania bezwykopowych technologii budowy i odnowy rurociągów to m.in.:

 • ograniczenie robót wykopowych do minimum,
 • brak lub tylko minimalne utrudnienia komunikacyjne,
 • ochrona środowiska przyrodniczego, głównie drzew,
 • minimalizacja zniszczeń nawierzchni,
 • wysokie tempo i jakość robót.

przewierty


Igłofiltry

Instalacje igłofiltrowe stosowane są przede wszystkim do obniżania poziomu wód gruntowych. Najczęściej stosowane są przy odnawianiu wykopów inżynieryjnych i budowlanych. Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

Głównie zastosowanie instalacji igłofiltrowych, to m.in.:

 • okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych, wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych,
 • odwadnianie wykopów budowlanych,
 • ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych,
 • odwadnianie geotechniczne: obniżenie poziomu wody, celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.
 • Nasza firma oferuje pełną obsługę, transport oraz montaż instalacji igłofiltrowej. Cena wynajmu ustalana jest telefonicznie lub drogą mailową.

Roboty ziemne

7758576orig
5908212orig
7036861orig
4104702orig
8131074orig
2174420orig
6262271orig

Firma BORMA wykonuje usługi w zakresie robót ziemnych:

 • wykopy oraz wymiany gruntu,
 • sieci i przyłącza wodociągowe,
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • profilowanie oraz korytowanie podłoża,
 • niwelacja terenu,
 • rekultywacja terenu,
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.